Enquête Rotary

Enquête Rotary Hoogeveen De Wolden

Vanaf 2019 is de Schildhoeve de vaste locatie voor de wekelijkse bijeenkomst van Rotary Club Hoogeveen – De Wolden. Inmiddels heeft de Schildhoeve een grootschalige verbouwing ondergaan en gaat het zich ook richten op het accommoderen van lunches en early-dinners. Om in de toekomst ook de Rotary Club zo goed mogelijk te kunnen faciliteren vragen wij u een korte vragenlijst in te vullen. Met deze feedback kunnen wij uw belevenis bij de Schildhoeve verder perfectioneren.

Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontvangen,

Team de Schildhoeve


Enquête

  • Wat is uw geslacht?
  • Wat is uw leeftijdscategorie?
  • Hoe vaak bezoekt u de Schildhoeve?
  • Hoelang bent u al lid van Rotary Club Hoogeveen De Wolden?